Au9999投资网
Au9999交易规则分析平台

Au9999交易规则

    Au9999交易规则
 
    Au9999元/克
 
    最小变动价格0.01元/克
 
    交易单位最小一手1000克=1手
 
    交易时间上午9:00至11:30下午13:30至15:30
 
    结算休市时间交易日内,下午16:00至18:00
 
    最低保证金合同价值的11%
 
    

相关阅读